TTY / TST / TIE / J.Harju

Tietoturvallisuus, TT

Tämä sivu on portaali TTY:llä tarjottavaan tietoturvallisuuden opetukseen. Vuodesta 2003 alkaen kursseista saattoi koota 25 opintopisteen ammattiaineen. Vuonna 2013 sen tilalle tuli 30 op:n syventävä opintokokonaisuus eli maisterivaiheen opintojen pääaine: sitä kuvaava kaavio.

Kurssit

Seuraavassa luettelossa ovat TIE-laitoksen tarjoamat kurssit. Niiden numerot on linkitetty meneillään olevan lukuvuoden opinto-oppaaseen. Kurssien nimien linkit johtavat niiden omalle julkiselle sivulle, jos sellainen on. Yhdenlaista kurssien luonnehdintaa löytyy TLS-kysymyksistä. Toinen näkemys syntynee siitä, mitkä VAHTI-ohjeet kuuluvat kunkin kurssin alueeseen. Tässä luettelossa ovat muiden laitosten tarjoamat tietoturvakurssit.

Historiaa

Arkistosivuilta löytyy joitain tämän portaalin 2000-luvun alun tietoja.