Projektin esittely

Hankkeen yleiset tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ääneen, puheeseen, konenäköön ja moniaistisuuteen perustuvia menetelmiä uudentyyppisiin jokapaikan tietotekniikan sovelluksiin. Tutkimuskohteina ovat

(i) teknologia,

(ii) sovellukset, ja

(iii) käytettävyys.

Ratkaisujen avulla halutaan parantaa turvallisuutta, viihtyvyyttä, järjestelmien automaattista toimintaa, edullisuutta sekä sovellusten loppukäyttäjälle näkyvän toiminnan laatua. Hanke esittelee sekä niitä ratkaisuja, jotka ovat toteutettavissa tällä hetkellä että tulevaisuuden ratkaisuja, jotka mahdollistuvat lähitulevaisuudessa tekniikan kypsymisen myötä. Projektissa kehitetään prototyyppitasolle sovelluksia, jotka kiinnostavat kuluttajia ja toimivat luonnollisena osana ympäristöä. Tutkimus keskittyy kahteen painopistealueeseen, joista toinen keskittyy äänipohjaisiin teknologioihin, ja toinen puheeseen ja moniaistisuuteen pohjautuviin teknologioihin. Painopistealueiden välillä on kiinteä vuorovaikutus koko hankkeen keston ajan.

Kodin multimodaalinen mediakeskus

TÄPLÄ-projekin ensimmäinen julkinen pilotti toteutettiin Tampereelle mediakeskus Rupriikkiin toukokuussa 2008. Pilotti toteutettiin vuorovaikutteisena näyttelynä, ja se oli kaikkien vierailijoiden vapaasti kokeiltavana.

Esittelyvideo

Projektin Pilottiympäristö

Viimeksi päivitetty Wed Jan 13 11:25:04 EET 2010