Testauspäivä 2014 TTY:llä

Testauspäivä on talkoovoimin järjestettävä maksuton yleisötapahtuma, jonka järjestää Tampereen teknillinen yliopisto yhdessä Pitkyn kanssa. Ensimmäinen tapahtuma oli vuonna 1999, ja vuodesta 2004 lähtien se on järjestetty yksi- tai kaksipäiväisenä aina parillisina vuosina (2006, 2008, 2010 ja 2012).

Vuoden 2014 Testauspäivä on tiistaina 3.6. klo 9-16 Tampereen teknillisellä yliopistolla, Korkeakoulunkatu 1, Tietotalon salissa B103

Testauspäivän teemana on suomalainen testaus tulevaisuudessa. Maailmamme muuttuu ja testauksen ja tuotekehityksen laadunvarmistuksen on muututtava sen mukana. Kun muutosta toteutetaan proaktiisesti, olemme valmiimpia tuleviin haasteisiin ja voimme luoda tulevaisuuden toimintaympäristöä meille parhaiden sopivaksi. Päivän aiheena onkin katsoa monipuolisesti kotimaisen testauksen tulevaisuuteen.

Huom! Seuraavana päivänä on testiautomaatiolle omistettu Testiautomaatiopäivä. Tule sinnekin!

Ohjelma

Päivän puheenjohtajana toimii Matti Vuori TTY:ltä.

9:00  -  9:15  Seminaarin avaus, ohjelma, järjestelyt, ruokailu [Kalvot] [Tulevaisuustekijöitä]

9:15  -  9:45  Esko Hannula, Qentinel: Testataanko huomenna? [Kalvot]

 • Miten testauksesta tuli tuottavuusongelma?
 • Liiketoiminta ketteröityy - miten testaajalle käy?
 • Testauksen uusi aika: trendejä ja rohkeita arvauksia.
 • Onko ketterää testaajaa oikeasti olemassa ja millainen hän on? Miten käyttäjäkokemuksen merkityksen kasvu näkyy testauksessa? Internet Of Things = IntererOperability Testing? Tiedon ja liiketoimintaprosessin testaaminen. Miten testaajaa pitäisi mitata?

9:45  -  10:00  Sponsorien Symbio ja Sogeti esittäytyminen
 • Päivän sponsorit kertovat itsestään ja mitä heillä on esillä aulassa.

10:00  -  10:30  Kahvitauko

10:30  -  11:00  Vesa Lappalainen, Jyväskylän yliopisto: ComTest = TDD + D + D, testaus alkuopetuksessa [Kalvot]
 • Miten saisimme helposti ja positiivisesti opetettua yksikkötestausta ja suunnittelua tulevaisuuden ohjelmistokehittäjille?
 • Nykyisin opetellaan usein ensin ohjelmointia ja pahimmassa tapauksessa vasta jälkikäteen (vuosi 3-5) sanotaan, että näitä olisi pitänyt muuten testatakin. Ja xUnit on liian työläs (opiskelijat äänestivät jaloillaan).
 • Ratkaisu: yhdistetään työkalussa TDD + suunnittelu (D) + dokumentaatio/esimerkit (D) => kolme asiaa samalla vaivalla, hyöty koetaan helpommin vaivan arvoiseksi.
 • Uusi työkalu ComTest ollut käytössä Jyväskylän Yliopistossa vuodesta 2007 (versiot Java, C# ja C++ -koodaukseen).

11:00  -  11:30  Sami Söderblom: Miten yritykseen luodaan etulinjan taistelutestaajien armeija? [Kalvot]
 • Ammattimaiset, täysipäiväiset testaajat ovat monille organisaatioille luksusta, joihin ei ole varaa. Testaajia pitää löytää muista ammattiryhmistä, mutta heiltä puuttuu osaamista, heitä tuetaan huonosti ja yleisesti he tuntevat, että testaus on vain taakka, joka on nostettu heidän jo ennestään väsyneille harteilleen.
 • Käymme läpi tarinoita siitä miten tavallisista ihmisistä valmennetaan tehokkaita testaajia ja kurkistamme niihin testaustaitoihin, jotka kestävät yli trendien.
 • Tämä esityksen jälkeen toivottavasti ymmärrät, ettei Suomen testauksen tulevaisuus lepää ainoastaan harvojen testausammattilaisten harteilla vaan myös sen loputtoman massan harteilla, joka koostuu kehittäjistä, asiakaspalvelijoista, myyjistä, kontrollereista, projektipäälliköistä ja jopa toimitusjohtajista.

11:30  -  12:00  Erkki Pöyhönen, Tieto: Järjestelmäintegroinnin lähitulevaisuus [Kalvot]
 • Järjestelmien tekeminen on jo muuttunut.
 • Kokonaisuutta monella tasolla ja useammalla tekniikalla.
 • Integroinnilla osajärjestelmistä kokonaisjärjestelmään, mutta missä on testaus?

12:00  -  13:00  Lounastauko

13:00  -  13:25  Parhaiden TTY/TIE:n ja TaY/SIS:n opiskelijaprojektien palkitseminen

13:25  -  13:30  Pitkyn esittäytyminen

13:30  -  14:00  Terhi Holappa, USBIMED: Terveydenhuollon turvallisuuskriittiset sovellukset ja käytettävyystestaus - viranomaisvaatimukset ja markkinoilla menestyminen. [Kalvot]
 • Viranomaisvaatimukset käytettävyyssuunnittelun taustalla.
 • Käytettävyystestauksen ja riskienhallinnan välinen yhteys.
 • Terveydenhuollon sovelluksen käytettävyystestauksen erityispiirteet.
 • Testityypeistä ja dokumentaatiovaatimuksista.
 • Kustannusvaikutuksista ja markkinoilla menestymisestä.

14:00  -  14:30  Matti Vuori, TTY: Tulevaisuuden testausosaaminen [Kalvot] [English version of slides]
 • Millaista osaamista suomalaiset testaajat tarvitsevat tulevaisuudessa?
 • TestausOSY:n jäsenistön - ammattilaisten - näkemyksiä kyselyn perusteella.
 • (Kalvosetti on iso ja siitä käydään läpi asioita, jotka ovat relevantteja ottaen huomioon päivän aikana jo esille nousseet asiat.)

14:30  -  15:00  Kahvitauko

15:00  -  16:00  Akvaariokeskustelu päivän teemoista!
 • Tämä on "dynaaminen" paneelikeskustelu, jossa pöytä täytetään ensimmäisenä mukaan ehtivillä henkilöillä, joille annetaan sopivan lavea keskusteluteema. Sen jälkeen keskustelu jatkuu ja ohjautuu pöydässä vapaasti. Kuka tahansa yleisöstä (siis myös sinä!) voi liittyä keskusteluun. Silloin joku jo pöydässä olevista tekee hänelle tilaa. Moderaattori valvoo, että keskustelu on tasapuolista. Ks. Lisätietoja akvaariokeskustelumenetelmästä

16:00  -  16:15  Seminaarin yhteenveto

 
Sali oli taas loppuunmyyty - ja vähän ylikin.

Rekisteröityminen

Osallistuminen on ilmainen, mutta rekisteröityminen tarvitaan järjestelyjä varten.

Ilmoittautumislomake powered by Eventbrite

Kulkuyhteydet

Kampuskartta ja pysäköinti

Kumppanit

           


Sivu päivitetty viimeksi 19.6.2014 Matti Vuori