8404121 Prosessorien suunnittelu, 3 ov

8404121 Processor Design, 3 cu

KURSSI PIDETÄÄN OSIN VIRTUAALIKURSSINA SYKSYLLÄ 2004

The course will be arranged as a partially virtual course at fall 2004

English summary at the end

See this file for live meeting schedule.

Kurssin tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja prosessorien toimintaperiaatteiden, suunnittelun ja suorituskyvyn analysoinnin alueilla. Lähtötietoina vaaditaan kurssi 8040120 Tietokonetekniikka tai vastaavat tiedot.

Kuka tarvitsee tätä kurssia

Suuntaus digitaalisten piirien ja järjestelmien suunnittelussa on yhä enemmän menossa sulautettujen prosessorien (DSP, RISC, mikrokontrolleri) tai niiden integroitavien ytimien (core) käyttöön. Toisaalta myös sovelluskohtaisten osien toteutus ratkaistaan yhä useammin suunnittelemalla oma, sovelluskohtainen ohjelmoitava elementti (= yksinkertainen prosessori).

Näinollen sekä käytännön digitaalipiirien suunnittelutehtävissä että valittaessa prosessoria/ydintä osaksi järjestelmää on eduksi tuntea perusteellisesti prosessorien suunnittelunäkökohtia. Likimain kaikki sulautettujen järjestelmien, tietokonealan ja digitaalisuunnittelun ammattilaiset tulevat tätä tietoa tarvitsemaan.

Kurssi voidaan sisällyttää valinnaisena kaikkiin Digitaali- ja tietokonetekniikan ammattiaineisiin. Kurssi soveltuu myös jatko-opintokurssiksi.

Kurssin sisältö

Kurssi etenee seuraavaa kurssirunkoa mukaillen:

Luennot ovat englanninkielisiä ja seurattavissa verkon välityksellä.

Harjoituksissa/harjoitustyössä käsitellään käytännön suunnittelu-, mallinnus- ja analyysiongelmia.

Kurssikirjallisuus

Linkkejä


English Summary

Pre-requisite: 8404120/8404122 Computer Architecture or similar knowledge

Introduction: The trend in digital system integration is increasingly to implement a part of the circuit functionality with programmable processor cores. These can be RISC, DSP, microcontroller or application specific architectures. The knowledge of processor design aspects is useful, whether working on digital design, embedded systems or actual computer processors.

The preliminary agenda for the course is:

The lectures - in English - will be available through the web.

There are also some exercises and a compulsory design project.